Головна сторінка

Статут організації

Положення про
колективне членство

Положення про
індивідуальне членство

Склад правління

Виконавча дирекція

Результати роботи

Контакти

Заява на вступ

Банківські реквізити

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом правління №3

громадської організації

«Лікарняна каса«Допоможемо собі»

від 07 червня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

про індивідуальне членство в громадській організації «Лікарняна каса «Допоможемо собі», порядок формування та використання коштів

Громадська організація «Лікарняна каса «Допоможемо собі” (надалі ГО) здійснює свою статутну діяльність в інтересах своїх членів, шляхом фінансування лікувально-діагностичного забезпечення та перерахування коштів з розрахункового рахунку ГО на розрахунковий рахунок аптеки з якої були видані лікарські засоби згідно рецептів-вимог, та на рахунок лікувально-профілактичних закладів, які надали послуги лікувально-діагностичного обстеження.

ГО проводить оплату медикаментозного забезпечення в стаціонарах та денних стаціонарах таких медичних закладів: Луцький центр первинної медикосанітарної допомоги; Луцькі центри первинної медико-санітарної допомоги №1,2,3; Луцька міська дитяча поліклініка; Луцька міська клінічна лікарня; Луцький клінічний пологовий будинок; Волинська обласна клінічна лікарня; Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання; Волинська обласна інфекційна лікарня; Волинський обласний онкологічний диспансер; Луцька ЦРЛ, Ківерцівська ЦРЛ; Рожищенська ЦРЛ; Ковельська ЦРЛ та інших лікувальних установах, з якими ГО уклала договори про співпрацю.

ГО проводить оплату лікувально-діагностичного обстеження в таких медичних закладах: Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги; Луцьких центрах первинної медико-санітарної допомоги №1,2,3; Луцька міська дитяча поліклініка; Луцька міська клінічна лікарня; Луцький клінічний пологовий будинок; Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання (рентгенологічне обстеження, гормональні аналізи каб. №5); Волинський обласний онкологічний диспансер.

ГО проводить оплату лікування дітей до 18 років в дитячих лікувально-профілактичних закладах по членських квитках батьків.

1.Членство в ГО.

1.1 Членами ГО можуть бути фізичні особи, що досягли 18-річного віку, постійно проживають на території Волинської області, визнають Статут ГО, підтримують мету та завдання ГО, незалежно від національності, політичних переконань, громадянства, раси, статі, віросповідання. Членство в ГО може бути колективним та індивідуальним. Колективними членами ГО рахуються особи, які працюють в одній організації/установі/підприємстві, або добровільно об‘єднались в колектив. Група членів ГО може вважатись колективом, якщо в ньому зібралось хоча б 10 осіб. Решта членів вважаються індивідуальними членами.

1.2 Членство в ГО має добровільний характер.

1.3 Прийом, вихід та виключення з членів ГО здійснюється адміністративно-виконавчим органом ГО.

1.4. Особи, що бажають вступити до ГО особисто подають заяву встановленого зразка на ім‘я виконавчого директора ГО.

1.5. При втраті членського квитка дирекція ГО видає його дублікат.


2. Вступні та членські внески.

2.1. При вступі в ГО обов'язковим є сплата вступного членського внеску в розмірі 50 грн.

2.2. Мінімальний щомісячний членський внесок члена ГО складає 50 грн.

2.3. Членські внески перераховуються щомісячно на розрахунковий рахунок ГО або шляхом внесення коштів в касу ГО. В разі не поступлення регулярних членських внесків оплата лікування та обстеження припиняється.

2.4. Члени ГО, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, зобов`язані в індивідуальному порядку сплачувати членські внески.

2.5. ГО щомісяця утримує 10% з суми членських внесків на обслуговування персональних рахунків членів та забезпечення поточної діяльності ГО.


3. Виключення з ГО та поновлення членства.

3.1 Члена ГО може бути виключено із числа членів ГО в разі:

а) невиконання рішень органів управління ГО;

б) порушень положень Статуту ГО та цього положення;

в) здійснення діяльності, що суперечить меті та завданням ГО;

г) в разі смерті, та виїзду за межі Волинської області на постійне місце проживання;

д) при несплаті членських внесків протягом 3-х місяців або нерегулярній сплаті членських внесків.

3.2. У випадку виключення члена з ГО, кошти, які залишились на його рахунку ГО не повертає.

3.3. Член ГО не може в односторонньому порядку розірвати договір протягом календарного року, якщо він в поточному році скористався коштами ГО для лікування або обстеження.

3.4. Член ГО при виході із ГО за власним бажанням зобов‘язаний подати заяву на вихід та здати членський квиток.

3.5. Особа може поновити членство в ГО сплативши вступний внесок і погасивши, за наявності, заборгованість перед ГО.


4. Умови надання допомоги на лікування.

4.1. Члени ГО мають право на отримання допомоги з моменту отримання членського квитка, окрім допомоги при пологах. Допомога при пологах надається після 9-ти місяців перебування в членстві ГО, або в межах накопиченої суми на особовому рахунку, якщо термін членства є меншим 9 місяців.

4.2. ГО оплачує лікування/обстеження індивідуального члена в межах трьохкратної суми коштів, які накопичив індивідуальний член на своєму особовому рахунку, але не більше 3 тис. грн.

4.3. Кошти ГО, які індивідуальний член використав понад власні заощадження на особовому рахунку, він зобов‘язаний повернути ГО протягом року. Для цього працівник ГО розраховує розмір необхідного мінімального щомісячного внеску, про що повідомляє члена ГО. При відсутності позитивного залишку на особовому рахунку індивідуального члена оплата лікування/обстеження за рахунок коштів ГО не проводиться.


5. Додаткові програми.

5.1. Члени ГО мають право користуватися додатковими програмами, в розмірі заощаджених коштів, після 2-х років перебування в ГО:

- оплата (часткова оплата) стоматологічних послуг;

- оплата (часткова оплата) путівки на санаторно-курортне лікування;

- оплата (часткова оплата) путівки в оздоровчий табір для дітей;

- оплата (часткова оплата) лабораторно-діагностичного обстеження в приватних центрах.

5.2. Член ГО, при потребі, має право накопичені на своєму особовому рахунку кошти направити на лікування свого родича. Для цього родич має бути зареєстрований членом ГО.

6.Обмеження:

6.1. Амбулаторне лікування ГО не забезпечує.

6.2. Відшкодування лікування по чеках ГО не проводить.

6.3. ГО не оплачує витрати пов'язані з такими захворюваннями та послугами:

- психічними захворюваннями та їхніми ускладненнями (шизофренію, маніакально-депресивним синдромом, епілепсією, олігофренією, психозами, деменцією, і захворюванням психогенної природи);

- різноманітними травмами і соматичними захворюваннями, що виникли в зв'язку з захворюваннями психічної природи;

- захворюваннями, травмами, отруєннями причиною яких є зловживання алкоголем, наркотичними та токсичним речовинами;

- хронічною нирковою недостатністю, що потребують проведення гемодіалізу;

- цукровим діабетом (інсулін);

- травмами, отриманими в зв'язку з керуванням транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння або без відповідного права керування транспортним засобом;

- травмами, отруєннями, опіками, отриманими членом ГО "ДС" у результаті замаху на самогубство або навмисних дій, спрямованих на погіршення здоров'я;

- лікування, яке не призначене лікарем;

- лікування методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, флексотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, ірідодіаггностика і т.д.);

- перебування в стаціонарі для отримання головним чином піклувального догляду;

- пластичною хірургією, ортопедією;

- трансплантацією органів;

- косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних із хронічними захворюваннями;

- лікування зубів та їх протезування з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;

- штучних запліднень, абортів (за винятком абортів, які проводяться за медичними показаннями);

- операцій із переміни статі.

7. Контроль.

7.1. Контроль за проведенням лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах здійснюється лікарем-експертом ГО, який у своїй роботі керується законодавчими документами МОЗ України, та стандартами лікування.

7.2. Адміністративно-господарський орган розглядає всі заяви членів ГО та, у разі виникнення спірних ситуацій, виносить їх вирішення на Правління або Конференцію ГО.

на головну
 
 Подяка за наданий хостинг Останні зміни:
Дизайн та розробка SAS © 2007 - SAS