Головна сторінка

Статут організації

Положення про
колективне членство

Положення про
індивідуальне членство

Склад правління

Виконавча дирекція

Результати роботи

Контакти

Заява на вступ

Банківські реквізити

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом правління

громадської організації

«Лікарняна каса«Допоможемо собі»

від 11 січня 2021 року

ПОЛОЖЕННЯ

про колективне членство в громадській організації «Лікарняна каса «Допоможемо собі», порядок формування та використання коштів

 

Громадська організація «Лікарняна каса «Допоможемо собі” (надалі ГО) здійснює свою статутну діяльність в інтересах своїх членів, шляхом фінансування лікувально-діагностичного забезпечення та перерахування коштів з розрахункового рахунку ГО на розрахунковий рахунок аптеки з якої були видані лікарські засоби згідно рецептів-вимог, та на рахунок лікувально-профілактичних закладів, які надали послуги лікувально-діагностичного обстеження.

ГО проводить оплату медикаментозного забезпечення в стаціонарах та денних стаціонарах таких медичних закладів: Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги; Луцькі центри первинної медико-санітарної допомоги №1,2,3; Луцька міська дитяча поліклініка; Луцька міська клінічна лікарня; Луцький клінічний пологовий будинок; Волинська обласна клінічна лікарня; Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання; Волинська обласна інфекційна лікарня; Волинський обласний онкологічний диспансер; Луцька ЦРЛ, Ківерцівська ЦРЛ; Рожищенська ЦРЛ; Ковельська ЦРЛ та інших лікувальних установах, з якими ГО уклала договори про співпрацю.

ГО проводить оплату лікувально-діагностичного обстеження в таких медичних закладах: Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги; Луцьких центрах первинної медико-санітарної допомоги №1,2,3; Луцька міська дитяча поліклініка; Луцька міська клінічна лікарня; Луцький клінічний пологовий будинок; Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання (рентгенологічне обстеження, гормональні аналізи каб. №5); Волинський обласний онкологічний диспансер.

ГО “Допоможемо собі” проводить оплату лікування дітей до 18 років в дитячих лікувально-профілактичних закладах по членських квитках батьків.

1.Членство в ГО

1.1 Членами ГО можуть бути фізичні особи, що досягли 18-річного віку, постійно проживають на території Волинської області, визнають Статут ГО, підтримують мету та завдання ГО, незалежно від національності, політичних переконань, громадянства, раси, статі, віросповідання. Колективними членами ГО рахуються особи, які працюють в одній організації/установі/підприємстві, або добровільно об‘єднались в колектив. Група членів ГО може вважатись колективом, якщо в ньому зібралось хоча б 10 осіб.

1.2 Членство в ГО має добровільний характер.

1.3 Прийом, вихід та виключення з членів ГО здійснюється адміністративно-виконавчим органом ГО.

1.4 Особи, що бажають вступити до ГО подають особисту заяву на ім‘я виконавчого директора ГО.

2.Вступ в ГО

2.1.Особи вступають в ГО на підставі заяви встановленого зразка.

2.2. При колективному вступі в ГО, особам, що вступили до ГО видаються членські квитки встановленого зразка за підписом виконавчого директора та засвідченим печаткою, протягом 5 днів, після сплати вступного та першого членського внесків. При долучені особи до діючого колективного членства членський квиток видається після трьох місяців перебування в членстві.

2.3.При втраті членського квитка дирекція ГО видає його дублікат.

3. Вступні та членські внески

3.1. При вступі в ГО обов'язковим є сплата вступного членського внеску в розмірі 50 грн.

3.2 Мінімальний щомісячний членський внесок працівника складає 50 грн.

3.3 Членські внески перераховуються щомісячно на розрахунковий рахунок ГО до 20-го числа наступного місяця, який слідує після відрахування членських внесків із заробітної плати працівників, згідно списку, що додається. В день перерахування коштів список надсилається на електронну адресу dopomozemo_sobi@ukr.net. В разі не поступлення регулярних членських внесків ГО «ДС» лікування та обстеження не оплачує.

3.4 Якщо працівник перебуває на лікарняному листку, і в момент відрахування не є можливим стягнення членських внесків, то в наступному періоді внески утримуються за кожен несплачений місяць. За умови виплати лікарняного листка по пологах та вагітності, який виплачується наперед, членські внески утримуються за кожен місяць нарахованого доходу.

3.5. Члени ГО, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, зобов`язані в індивідуальному порядку сплачувати членські внески.

3.6. ГО щомісяця утримує 10% з суми членських внесків на обслуговування персональних рахунків членів та забезпечення поточної діяльності ГО.

4. Виключення із членства.

4.1 Члена ГО може бути виключено із числа членів ГО в разі:

а) невиконання рішень органів управління ГО;

б) порушень положень Статуту ГО та цього положення;

в) здійснення діяльності, що суперечить меті та завданням ГО;

г) в разі смерті, та виїзду за межі Волинської області на постійне місце проживання;

д) при несплаті членських внесків на протязі 3-х місяців або нерегулярній сплаті членських внесків.

4.2. У випадку звільнення з роботи працівник за бажанням може залишитись в об’єднанні на умовах індивідуального членства.

4.3. Член ГО не може в односторонньому порядку розірвати договір протягом календарного року, якщо він в поточному році скористався коштами ГО для лікування або обстеження.

4.4. Член ГО при виході із ГО за власним бажанням зобов‘язаний подати заяву на вихід та здати членський квиток.

4.5. Працівник має право поновити членство в ГО сплативши вступний внесок і погасивши, за наявності, заборгованість перед попереднім трудовим колективом – колективним членом ГО.

5. Умови надання допомоги на лікування.

5.1. Члени ГО мають право на отримання допомоги з моменту отримання членського квитка, окрім допомоги при пологах. Допомога при пологах надається після 9-ти місяців перебування в членстві ГО, або в межах накопиченої суми на особовому рахунку, якщо термін членства є меншим 9 місяців.

Максимальний розмір допомоги протягом року залежить від розміру щорічного членського внеску членів трудового колективу:

Кількість членів в колективі, чол.
Щомісячний внесок, грн. 10-19 20-49 50 і більше
30 1 000 1 250 1 750
50 1 875 2 160 3 000
70 2 500 2 880 4 000
100 3 125 3 600 5 000

5.2. При від’ємному балансі на особовому рахунку члена понад 1500 грн. допомогу обмежувати сумою рівною сумі членських внесків за попередні 10 місяців, за умови подальшого збільшення розміру членських внесків. При відмові члена збільшувати членські внески надання допомоги призупиняється. За клопотанням трудового колективу сума допомоги може бути збільшена в межах власних коштів даного колективу.

5.3. Для членів ГО, які долучилися до колективу протягом року виплати на лікування будуть становити пропорційно сплати членських внесків.

5.4. Для колективів, які відмовились від збільшення членських внесків до 50,00 грн., діє одноразове обмеження: 500,00 грн. на денний стаціонар, та 1000,00 грн на стаціонар, або лікування на заощадженні кошти, якщо вони перевищують дане обмеження. Річна сума допомоги залишається незмінна.

5.5. Колективні члени отримують оплату медичних послуг в межах коштів накопичених колективом, але не більше суми, визначеної п.п. 5.1-5.4.

5.6. Кошти колективу, які колективний член використав понад власні заощадження на особовому рахунку, він зобов‘язаний повернути колективу протягом року. Для цього працівник ГО розраховує розмір необхідного мінімального щомісячного внеску, про що повідомляє члена ГО, який подає в бухгалтерію організації/установи/підприємства заяву про утримання з нього на користь ГО відповідної суми членських внесків. В разі наявної заборгованості перед колективом сума можливої допомоги на лікування, визначена п.п. 5.1.-5.5. зменшується на суму заборгованості.

5.7. При звільнені з роботи і вибутті з колективного членства член ГО зобов’язаний погасити наявну заборгованість перед колективом. В окремих випадках за рішенням колективу дана вимога може бути відмінена.

5.8. При вибутті з членства ГО кошти з особового рахунку члена переносяться на загальний рахунок колективу. Порядок використання цих коштів визначається правлінням ГО за узгодженням з колективом.

5.9. При переході з одного колективу в інший колектив член ГО має погасити наявну заборгованість перед попереднім колективом. Позитивний залишок коштів на особовому рахунку разом з членом ГО переходить в новий колектив.

6. Додаткові програми.

6.1. Члени ГО, які справно сплачують членські внески, мають право використати накопичені на своєму особовому рахунку кошти (за мінусом коштів, внесених за останні 12 місяців, які акумулюються на можливе лікування члена в поточному році) на додаткові програми:

- оплата (часткова оплата) стоматологічних послуг;

- оплата (часткова оплата) путівки на санаторно-курортне лікування;

- оплата (часткова оплата) путівки в оздоровчий табір для дітей;

- оплата (часткова оплата) лабораторно-діагностичного обстеження в приватних центрах.

6.2. На додаткові програми мають право тільки члени ГО, які сплачують членські внески в розмірі 50,00 грн.

6.3. Член ГО, при потребі, має право накопичені на своєму особовому рахунку кошти направити на лікування свого родича. Для цього родич має бути зареєстрований членом ГО.

7.Обмеження:

7.1. Амбулаторне лікування ГО не забезпечує.

7.2. Відшкодування лікування по чеках ГО не проводить.

7.3. ГО не оплачує витрати пов'язані з такими захворюваннями та послугами:

- психічними захворюваннями та їхніми ускладненнями (шизофренію, маніакально-депресивним синдромом, епілепсією, олігофренією, психозами, деменцією, і захворюванням психогенної природи);

- різноманітними травмами і соматичними захворюваннями, що виникли в зв'язку з захворюваннями психічної природи;

- захворюваннями, травмами, отруєннями причиною яких є зловживання алкоголем, наркотичними та токсичним речовинами;

- хронічною нирковою недостатністю, що потребують проведення гемодіалізу;

- цукровим діабетом (інсулін);

- травмами, отриманими в зв'язку з керуванням транспортним засобом в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння або без відповідного права керування транспортним засобом;

- травмами, отруєннями, опіками, отриманими членом ГО "ДС" у результаті замаху на самогубство або навмисних дій, спрямованих на погіршення здоров'я;

- лікування, яке не призначене лікарем;

- лікування методами нетрадиційної медицини (гіпноз, гомеопатичне лікування, флексотерапія, мануальна терапія, фітотерапія, ірідодіагностика і т.д.);

- перебування в стаціонарі для отримання головним чином піклувального догляду;

- пластичною хірургією, ортопедією;

- трансплантацією органів;

- косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних із хронічними захворюваннями;

- лікування зубів та їх протезування з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики;

- штучних запліднень, абортів (за винятком абортів, які проводяться за медичними показаннями);

- операцій із переміни статі, лікування венеричних захворювань.

8. Контроль.

Контроль за проведенням лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах здійснюється лікарем-експертом ГО, який у своїй роботі керується законодавчими документами МОЗ України, та стандартами лікування.

Адміністративно-господарський орган розглядає всі заяви членів ГО та, у разі виникнення спірних ситуацій, виносить їх вирішення на Правління або Конференцію ГО.

на головну
 
 Подяка за наданий хостинг Останні зміни:
Дизайн та розробка SAS © 2007 - SAS